سایت حسینیه سربیشه ای ها

محفل انس با قران

حلول ماه مبارک رمضان خدمت همشهریان محترم تبریک عرض نموده وبدین مناسبت محفل انس با قرآن هر شب یک ساعت بعد ار افطار  با استاد ارجمند حاج محمد حسین عباس نژاد در محل حسینیه سربیشه ایهابرگزار میگردد . 

 

 

طبق سنوات گذشته