سایت حسینیه سربیشه ای ها

حلول ماه مبارک رمضان

این بزم را خداوند، برای تو آماده کرده است تا رستگاری‏ات را تضمین کند
بزمی که در آن تنها تو هستی که باید سرنوشت خویش را
به سمت رستگاری سوق دهی ،مهیای سفر شو . . .

فرارسیدن ماه مبارک رضان ماه استجابت دعا را خدمت تمام همشهریان سربیشه ای تبریک عرض می نماییم.

رمضان خوش آمدی من به تو عادت دارم
از تو با نغمه ی پرسوز شفاعت دارم
گرچه دیریست خدا رفته زیاد دل من
                                                          من به ایام خدا ولی ارادت دارم . . .
                                                        فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد